KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie
4992.jpg
14820.jpg14227.jpg
14229.jpg


4995.jpg
14154.jpg
7607.jpg

_________________________
Prace konserwatorskie na sklepieniu bazyliki - Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program: Dziedzictwo kulturowe
- Ochrona zabytków
7027.jpgProgram Dziedzictwo kulturowe
priorytet 1 Ochrona zabytków
Konserwację elewacji oraz remont dachu Kaplicy Firlejów
w Bazylice oo. Dominikanów
p.w. św. Stanisława w Lublinie
dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
_________________________
REMONTY PROWADZI:
KKZ M. Filip, A. Filip s.c.
14942.jpg

_________________________

9949.jpg

_________________________
5014.jpg
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11657.jpg
_________________________
POLECAMY:

5019.jpg

5020.jpg9086.jpg7290.jpg
Gimnazjum i Liceum

im. Św. Dominika

7953.jpg
Droga Św. Jakuba
Droga Lubelska

7396.jpgKupując album Renesans Lubelski wspierasz remonty Bazyliki
_________________________
NASI SPONSORZY

4907.jpg


4901.jpg     13594.jpg
   www.lukaszkubiak.pl9004.jpg


NAJNOWSZE
AKTUALNOŚCI
15440.jpg14-02-2016
Wielkopostne Śpiewanie - życie wspólne Chór Filharmonii im. H. Wieniawskiego
Podczas pierwszego spotkania rekolekcyjnego  z cyklu Wielkopostne Śpiewanie, 14 lutego 2016 roku, Chór Filharmonii im. H. Wieniawskiego wykona dwa utwory Stanisława Koszowskiego lubelskiego kompozytora
i organisty związanego przez 47 lat swojego życia z kościołem św. Stanisława czyli Bazyliką Dominikańską w Lublinie. Tego dnia rozważanie poprowadzi
o. Maciej Niedzielski OP na temat życia wspólnego, natomiast o. Waldemar Kapeć OP wygłosi słowo wstępne przed koncertem, na temat Stanisława Koszowskiego...

więcej >>>


15428.jpg21-02-2016 ... 24-02-2016
Rekolekcje wielkopostne - SCHRONIENIE I ODPOCZYNEK
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w naszej bazylice 21 lutego, w II Niedzielę Adwentu. Poprowadzi je o. Cyprian Klahs OP. Temat rekolekcji: SCHRONIENIE I ODPOCZYNEK. Rekolekcje potrwają do środy,
24 lutego. W niedzielę nauki rekolekcyjne będą głoszone...
więcej >>>
15431.jpg10-02-2016 ... 26-03-2016
Wielki Post
W czasie Wielkiego Postu zapraszamy na rekolekcje: Wielkopostne Śpiewanie, Rekolekcje Wielkopostne dla ogółu wiernych oraz Rekolekcje Ostatniej Szansy oraz na nabożeństwa: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali...

więcej >>>
15457.jpg26-02-2016 ... 27-02-2016
Questing dla Klasztoru w Sercu Miasta
Zapraszamy przewodników i wszystkie osoby, którym bliski jest klasztor lubelskich dominikanów do udziału w projekcie szkoleniowym „Questing dla Klasztoru w Sercu Miasta” w dniach 26-27 lutego 2016 roku. Questing to turystyka z wierszowanymi zagadkami opisującymi nieoznakowaną trasę. Uczestnicy Projektu poznają teorię dotyczącą poszczególnych zagadnień questingu oraz zasady tworzenia tras questingowych...
więcej >>>
15437.jpgWielki Post 2016
Wystawa - Pasja. Elementy pasyjne w bazylice i klasztorze oo. Dominikanów
W Wielkim Poście zapraszamy do obejrzenia wystawy na naszych krużgankach. Na zdjęciach p. Piotra Maciuka zobaczymy znane oraz mniej znane elementy pasyjne znajdujące się w naszej Bazylice i klasztorze. Serdecznie zapraszamy na nasze krużganki w godzinach 10.00-18.00...

więcej >>>


15405.jpg14-02-2016
Wykład: Zasada pomocniczości
14 lutego, w niedzielę, kolejny wykład z cyklu: CHRZEŚCIJANIN W ŻYCIU SPOŁECZNYM, które prowadzi ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. KUL. Spotkanie w tym miesiącu na temat zasady pomocniczości. Początek
o godzinie 17.00 w Sali Unii...

więcej >>>15408.jpg14-02-2016
Spotkanie Bractwa Krzyża Świętego
14 lutego spotkanie Bractwa Krzyża Świętego według zmienionego planu.
O godzinie 15.00 - rekolekcje Wielkopostne Śpiewanie, po nich msza święta o 16.00. Później - spotkanie w salce...

więcej >>>
15422.jpgluty 2016
Spotkania Duszpasterstwa Absolwentów 25+ w lutym
Zapraszamy zainteresowanych na spotkania Duszpasterstwa Absolwentów 25+ w lutym. W tym miesiącu przekrój tematów spotkań od medytacji po pieniądze...

więcej >>>
15413.jpg16-02-2016
Katecheza dla dorosłych - Przekazuję Wam to, co przejąłem
Na kolejnej katechezie omówiony zostanie rozdział III Encykliki papieża Franciszka "Lumen Fidei": Przekazuję Wam to, co przejąłem. Spotkanie prowadzi o. Grzegorz. Zapraszamy do Sali Unii na 19.30...

więcej >>>
15421.jpg20-02-2016
Dominikańska Szkoła Wiary - Udział dominikanów w powstaniach narodowościowych na Lubelszczyźnie
Czy wiesz, że dominikanie z terenu Lubelszczyzny brali udział w Powstaniu Listopadowym i Styczniowym?
Wielu z nich za ten patriotyczny zryw zostało surowo ukaranych przez zaborców kasatą klasztorów, w których dotąd mieszkali i pracowali, przeniesieniem do innych klasztorów na terenie Królestwa Polskiego lub zsyłką na Sybir Jeśli nie, to ten wykład jest właśnie dla Ciebie! Gościem Dominikańskiej Szkoły Wiary w lutym będzie o. Marek Miławicki OP...

więcej >>>15434.jpgsoboty Wielkiego Postu
Próby do Triduum Paschalnego
Zapraszamy wszystkich śpiewających i grających na próby scholi przed Triduum Paschalnym - w każdą sobotę o godz. 10.00, w sali na krużgankach...
więcej >>>
15442.jpg21-02-2016
Wielkopostne Śpiewanie - liturgia Zespół Tomasza Momota
Podczas rekolekcyjnego spotkania 21 lutego wystąpi Zespół Tomasza Momota. Muzycy zaprezentują pieśni wielkopostne w jazzowych opracowaniach Tomasza Momota.  Wiersze o tematyce pasyjnej będzie recytował Wiktor Zborowski. Początek w Bazylice o godzinie 15.00. Rozważanie przed koncertem, na temat liturgii, poprowadzi o. Mirosław Wylęgała OP...

więcej >>>

15451.jpg21-02-2016
Wykład: IMPULSORE CHRESTO, czyli o początku Kościoła rzymskiego
21 lutego 2016 roku w klasztornej auli odbędzie się wykład „IMPULSORE CHRESTO", CZYLI O POCZĄTKU KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO prof. Bożeny Iwaszkiewicz-Wronikowskiej z Katedry Historii Sztuki Wczesnochrześcijańskiej i Tradycji Antycznej Instytutu Historii Sztuki KUL...

więcej >>>


15459.jpg21-02-2016
Spotkanie: Camino de Santiago - 1000 kilometrów pod skrzydłami Aniołów
Zapraszamy na spotkanie pielgrzymów i sympatyków dróg św. Jakuba pt. "Camino de Santiago - 1000 kilometrów pod skrzydłami Aniołów". Spotkanie odbędzie się w Sali Unii, w niedzielę, 21 lutego, po mszy św. o godz. 18.00 (ok. 19.00). Gościem spotkania będzie Joanna Skałba, która podzieli się przeżyciami z pielgrzymowania drogami św. Jakuba w Hiszpanii w latach 2010 i 2015. Będzie można dowiedzieć się...
więcej >>>
15415.jpg23-02-2016
Katecheza dla dorosłych - Bóg przysposabia im miasto
Na ostatniej katechezie w lutym kończymy omawianie Encykliki "Lumen Fidei" - Światło wiary, papieża Franciszka. Ostatni, czwarty rozdział: Bóg przysposabia im miasto, omówi o. Grzegorz...

więcej >>>
15458.jpgSpowiedź w Bazylice
Zachęcamy, by do spowiedzi w Wielkim Poście przystąpić jak najwcześniej, unikając tym samym długich kolejek i zmęczenia spowiedników, którzy bezpośrednio przed Świętami (Wielki Tydzień) posługują przez wiele godzin. W ciągu Wielkiego Postu...
więcej >>>

13600.jpgAdoracja Relikwii Drzewa Krzyża Świętego
Informujemy, że w związku z pracami remontowymi w Kaplicy Firlejów nie ma możliwości codziennej adoracji relikwii Krzyża Świętego. Na całodzienną adorację...

więcej >>>


14404.jpgZłota 9
Działania duszpasterskie i wydarzenia kulturalne w naszym klasztorze
- Złota 9 zobacz >>>

więcej >>>15445.jpg28-02-2016
Wielkopostne Śpiewanie - modlitwa osobista
Sine Nomine Pie Jesu

28 lutego rozważania przed koncertem, na temat modlitwy osobistej, poprowadzi o. Michał Murzyn OP. Po słowie - koncert zatytułowany „Pie Jesu” zaprezentuje znany w naszym mieście zespół wokalny „Sine nomine” Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie. Zespół pod dyrekcją Izabeli Urban zaprezentuje renesansowe pieśni wielkopostne...

więcej >>>

JUŻ ZA NAMI
15430.jpg10-02-2016
Środa Popielcowa
Rozpoczynamy Wielki Post. Obrzęd posypania głów popiołem w naszej bazylice podczas każdej mszy świętej, które w tym dniu odprawiane są
o godzinach: 6:30; 8:00; 9:00; 12:00; 16:00 i 18:00. Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły...
więcej >>>

15418.jpg08-02-2016 ... 10-02-2016
Triduum Ekspiacyjne
Od 8 lutego, do Środy Popielcowej, 10 lutego, będziemy przeżywali Triduum Ekspiacyjne za kradzież Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, która miała miejsce z 9 na 10 lutego 1991 roku. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na mszach świętych oraz nabożeństwach...

więcej >>>15411.jpg09-02-2016
Katecheza dla dorosłych - Jeżeli nie uwierzycie, nie zrozumiecie
Kontynuujemy Encyklikę "Lumen fidei" - Światło wiary. O. Przeor poprowadzi spotkanie na temat II rozdziału - Jeżeli nie uwierzycie, nie zrozumiecie.
Zapraszamy...

więcej >>>15231.jpg08-01-2016 ... 08-02-2016
Wystawa - Przedwojenne witraże na Lubelszczyźnie
Na naszych krużgankach, 8 stycznia 2016 r. o godzinie 17.00, odbędzie się wernisaż wystawy poświęconej przedwojennym witrażom Lubelszczyzny. Serdecznie zapraszamy wraz z organizatorami wystawy: Katarzyną Tur-Marciszuk i Ireneuszem Marciszukiem. Wystawę będzie można oglądać do 8 lutego...

więcej >>>


go
5000.jpg
___________________________

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
>>>
___________________________
Msze święte w Bazylice:

niedziele:

6:30; 8:00; 9:00; 10:30; 12:00; 16:00; 18:00; 19:30 [20:00 lato]

dni powszednie:

6:30
; 8:00; 12:00; 18:00
w piątki dodatkowo: 9:00
                               więcej >>>
Spowiedź:
Podczas każdej mszy świętej.
Dodatkowo w piątki:
od 8:00-12:30 i od 16:00-18:30
                            więcej >>>
Nabożeństwa:
dni powszednie: 17:30
piątki: Droga Krzyżowa po mszy św. o 9:00 oraz o 17:15
niedziele: po mszy św. o 16:00
                              więcej >>>


5018.jpg
 

     Modlimy się o odnalezienie
       Relikwii Krzyża Świętego


14226.jpg      Torba, smycz, magnesy...

13596.jpg7244.jpg
    Laur Konserwatorski 2013
7241.jpg


    za Kaplicę Tyszkiewiczów
          Kryształowa cegła
7246.jpg


 

  dla klasztoru oo. Dominikanów
zamknij
Portal lublin.dominikanie.pl używa cookies (ciasteczek). Używamy ich wyłącznie w celu poprawy funkcjonalności.
Korzystanie z naszego serwisu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie cookies (ciasteczek).
Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.