Klasztor dominikanów jest jednym z najcenniejszych zabytków Lubelszczyzny, a także najstarszą instytucją Lublina. W ciągu swojej 750–letniej historii doświadczył wielu zarówno pięknych i wzniosłych wydarzeń, jak i trudów oraz kryzysów.

Obecnie przebiega jego odnowa. Nie ogranicza się to do odbudowy materialnej obiektu. W klasztorze powstał projekt działalności, który zawiera w sobie aktywny udział w kulturze i podejmowanie problemów społeczności lokalnej.

Odnowa klasztoru wymaga wielkich środków, wielokrotnie przekraczających jego dochody. 13 stycznia 1995 roku, dla ratowania Bazyliki i Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie, została ustanowiona Fundacja Restaurare Basilicam. 9 marca 2004 uzyskała ona status organizacji pożytku publicznego. Umożliwiło to przekazywanie 1% podatku od osób fizycznych na jej cele.

Aby zrealizować uprawnienie "jednego procenta" należy:

1. Dokonać obliczenia wielkości rocznego podatku należnego fiskusowi. Po podzieleniu tej kwoty przez 100 uzyskacie Państwo kwotę (w pełnych złotych), która może zostać przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego.

2. Kwotę tę należy wpisać w odpowiednią rubrykę deklaracji podatkowej: obok nazwy OPP i nru KRS-u OPP.

3. Na konto wybranej organizacji podaną kwotę przeleje Urząd Skarbowy, potrącając z niej koszt przelewu.

1% podatku należnego wynikający z zeznania rocznego PIT można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej w oparciu o ustawę z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 wraz z późniejszymi zmianami). 

więcej szczegółów jak prawidłowo przekazać 1% swojego podatku